Vid misstanke om förhöjd blodtryck kan det vara bra att mäta blodtrycket under ett dygn. Din läkare bedömer om undersökningen är aktuell för dig och remitterar för en undersökning samt ansvarar för uppföljningen. Du får komma upp till mottagningen på en bestämd dag och tid och ansvarig sjuksköterska utrustar dig med blodtrycksmätaren. Därefter får du ha på dig blodtrycksmätaren under ett dygn. Dagen efter kommer du tillbaka till mottagningen och återlämnar blodtrycksmätaren. Din läkare utvärderar resultatet