En distriktssköterska är en specialistutbildad sjuksköterska som bland annat förskriver vissa läkemedel och hjälpmedel. Våra distriktssköterskor gör bedömningar och behandlar, medverkar i folkhälsoarbete och ger råd vid sjukdom och ohälsa. På distriktssköterskemottagningen kan du få hjälp med bl.a.
• Blodtryckskontroller
• Eksem, hudutslag, prickar
• Såromläggning
• Bedömning av vaxpropp och spolning
• Injektioner enligt remiss
• Borttagning av stygn
• Utmätning av stödstrumpor enligt remiss.
• Hjälp med inkontinenshjälpmedel.
• Förskrivning medicinsk utrustning så som diabeteshjälpmedel.