För närvarande deltar To Care City i projektet “Internetbehandling för alkoholberoende i primärvård” som bedrivs av Riddargatan 1.
Projektet ska utvärdera om tillägg av en internetbehandling till den behandling som ges på vårdcentralen idag leder till ett bättre behandlingsutfall.
Rekrytering pågår. Kontaktpersoner: Karin.Hyland@sll.se (forskare), Eleonore.Hedman@sll.se (forskningskoordinator).
Läs mer här.