To Care City har tidigare deltagit i studien:

Treatment of Alcohol depencende in Primary care – TAP
I projektet jämförs behandling av alkoholberoende med 15-metoden i primärvård med behandling i specialistvård. Projektet finansierades av medel från ALF samt FAS (Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap) och pågick 2012-2016. Kontaktperson: Sara.Wallhed-Finn@sll.se.
Läs mer om studieupplägg här. Resultat från sex månaders uppföljningen finns publicerade här.