Läkare:
Dr Jonas Johard – Medicinskt Ledningsansvarig Läkare, Specialist i allmänmedicin
Dr Cecilia Enander – Specialist i intern – och akutmedicin
Dr Daria Eriksson – Specialist i allmänmedicin
Dr Johanna Gunnstam – Specialist i allmänmedicin                                         
Dr Roza Ghazizadeh – Specialist i allmänmedicin
Dr Tony Borg – Specialist i allmänmedicin
Dr Kawa Bocani – ST-läkare
Dr Råzan Ali – ST-läkare
Dr Shayma Radi – ST- läkare
Dr Rebecca Angeli – ST-läkare
Dr Frederieke Krebs – ST-läkare
Dr Henrik Styvers – leg läkare

Sjuksköterskor:
Lovisa Laurén Glover – Verksamhetschef, Sjuksköterska, lovisa@tocare.se (ej patientärenden)
Ulrika Sundkvist – Bitr Verksamhetschef, Distriktssköterska                                                                     
Julia Linder – Sjuksköterskeansvarig, Sjuksköterska
Helena Sadighi – Sjuksköterska
Ingrid Näsmark – Distriktssköterska
Karin Sundell – Sjuksköterska                                                                          
Emma Brynielsson – Sjuksköterska                                                                   
Erika Eriksson – Sjuksköterska
Evelina Anastasio-Winblad – FL

Undersköterskor:
Julia Bendelin – Undersköterska
Johanna Segerpalm – Undersköterska
Mikaela Falk  – Undersköterska

Administratörer:
Lena Juth – Receptionsansvarig

Psykologer:
Tess Risto Boheman – Psykolog med KBT-kompetens
Staffan Waltersson – Psykolog med KBT-kompetens
Marcus Edman – Psykolog med KBT-kompetens                               
Gunnar Östman – Psykolog med KBT-kompetens (barn och vuxen)
Jenny Wallin Kjellberg – Psykolog med KBT-kompetens (barn och vuxen)

Ingrid Näsmark

Distriktssjuksköterska
08 - 400 221 40