Vid klagomål:
1) Vänd dig i första hand till berörd person och se om ni kan lösa problemet gemensamt.

2) Om ärendet ej är löst, vänd dig till Verksamhetschef Lovisa Laurén Glover, via 1177.se eller lovisa@tocare.se

3) Om ärendet ej är löst, vänd dig till Patientnämnden

4) Om ärendet ej är löst, vänd dig till IVO